Verkiezingsprogramma's over: Brandweer

CDA:
Politie, brandweer, ambulancepersoneel, verpleegkundigen en andere (publieke) functionarissen moeten veilig hun werk kunnen doen. Belediging, agressie of geweld in hun richting wordt zwaarder bestraft. De mogelijkheden voor schadevergoeding voor (publieke) functionarissen wordt verruimd. In het geval van bedreiging worden persoonsgegevens van het slachtoffer afgeschermd.
ChristenUnie:
De CU heeft niets over de brandweer in haar verkiezingsprogramma gezet.

D66:
Ook D66 heeft niets over de brandweer in haar verkiezingsprogramma geschreven.

GroenLinks:
Heeft ook niets over de brandweer geschreven.

Partij voor de Dieren:
Mensen in acute nood kunnen altijd een beroep op politie en brandweer doen. Hulp van deze instanties is geen dienstverlening, maar noodzakelijke hulp. De Brandweerwet spreekt van: beperken en best rijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand. Formeel is hiermee ook de hulpverlening aan dieren geborgd in noodsituaties. In de praktijk blijkt hulp voor dieren echter veel minder vanzelfsprekend: sommige nooddiensten vinden het redden van een koe uit de sloot geen noodhulp, maar een dienstverlening. Een dienst die dus ook geweigerd kan worden.

Noodhulpverlenende instanties zoals politie en brandweer zijn verplicht ook noodhulp te verlenen aan dieren.
PvdA:
Wij zijn voorstander van (...) een integrale aanpak door de brandweer, politie, gemeente en belastingdienst.
PVV:
De PVV heeft niets over de brandweer in haar verkiezingsprogramma gezet.

SGP:
Naast de politie heeft ook de brandweer een belangrijke taak voor de veiligheid. Niet in de laatste plaats de vele vrijwilligers die zich met risico van hun leven inzetten voor de bestrijding van branden en rampen en hulp bij ongevallen. Er moet meer aandacht komen voor deze groep, zodat hun betrokkenheid bij de lokale gemeenschap kan blijven bestaan. Bij de totstandkoming van protocollen en regels rond de veiligheid, moet hun inbreng en betrokkenheid nadrukkelijk zijn gewaarborgd. De regionalisering mag zeker niet door financiƫle prikkels worden bevorderd.
SP:
We starten een campagne om meer mensen te werven voor de vrijwillige brandweer. Brandweerlieden krijgen meer inspraak in hun werk en hun opleiding wordt verbeterd.

Agressie tegen politieagenten, brandweerlieden en andere publieke hulpverleners wordt extra hard aangepakt, met stevige straffen en boetes.
Trots op Nederland:
Er is sprake van toenemend geweld tegen dienstverleners. Dat moet zwaar worden bestraft. Feitelijk geweld tegen politieagenten, medewerkers in het openbaar vervoer, verplegend personeel, leraren, ambulancemedewerkers, brandweerlieden en ander overheidspersoneel wordt bestraft met een administratieve boete van 10.000 euro.

Te vaak zorgen pechgevallen of andere incidenten voor filevorming. Trots op Nederland bepleit een beter incidentmanagement (opruimen ongevallen en pechgevallen), waarbij de aanrijdtijden van bergingsvoertuigen maximaal 15 minuten bedraagt. Bergingsvoertuigen moeten worden gestationeerd op vaste gevaarlijke punten langs de snelwegen. Rijkswaterstaat draagt als wegbeheerder de verantwoordelijkheid voor doorstroming en het beperken van verkeershinder. Middels directe (camera) regie kunnen hulpdiensten sneller ingeschakeld worden. De politie maakt meteen video opnames en foto´s van de ongevalsituatie zodat wegen sneller vrijgemaakt kunnen worden.
VVD:
De bescherming van politieagenten, brandweerlieden en andere hulpverleners moet worden aangescherpt.

posted under |

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Oudere post Homepage

De val van kabinet Balkenende IV

De dag na de nacht van
de val van het kabinet:

Europa praat over de val van
het kabinet Balkenende IV:

De vier kabinetten van Balkenende:


Wat zijn de standpunten van de politieke partijen ten aanzien van kernenergie? Hoe staan ze ten opzichte van de WAO? Hoe zijn ze van plan de criminaliteit aan te pakken? Deze en andere onderwerpen zullen hier aan bod komen. Per onderwerp worden de standpunten van alle deelnemende partijen overzichtelijk neergezet.

Wel zo makkelijk om tot een weloverwogen stem te komen bij de Tweede Kamerverkiezingen 2010!

Het uitpluizen van de verkiezingsprogramma's blijft mensenwerk. Mocht een partij het niet eens zijn met de hier getoonde informatie over een bepaald standpunt omdat er wijzigingen hebben plaatsgevonden of omdat er bepaalde informatie ontbreekt of op een andere wijze incorrect is, neem dan contact met mij op:
partijstandpunten2010@gmail.com

Let op:
Partijen die meedoen met het de verkiezingen en een verkiezingsprogramma hebben maar op dit moment niet in de Tweede Kamer zitten, worden alleen genoemd in een artikel als zij zich over dat betreffende onderwerp uitlaten in hun programma.

Al het gepuzzel, gekopieer en geplak, gebeurt op volledig vrijwillige en onafhankelijke basis. Maar als je me wilt belonen voor dit werk, dan klik je hieronder:


Recent Comments